Sveiki atvykę į Registruok.lt vartotojo vadovą. Šio vadovo tikslas yra detaliai supažindinti vartotojus su registravimo sistemos funkcionalumais.

Jei pradėjote naudotis šia sistema, tai Jūsų rajono savivaldybė (žr. aukščiau aptarnaujamų savivaldybių sąrašą) trubūt uždarė savo senąją sistemą ir ją pakeite šia atnaujinta nauja sistema. Nauja sistema yra sklandžiau veikianti, patogesnė ir turinti platų spektrą naujų funkcionalumų.

Jei buvote pateikę prašymus senojoje sistemoje, šie prašymai buvo perkelti ir į naująją sistemą. Kai tas pats asmuo, kuris prašymą buvo užregistravęs senojoje sistemoje, prisiregistruos prie naujos sistemos, meniu punkte Pateikti prašymai jau iš karto matys iš anksčiau pateiktą prašymą ir per čia jį galės valdyti. Taip pat, vykdydami prašymų perkėlimą, atsižvelgėme ir į senąsias prašymų pateikimo datas, tad šios perkėlus prašymą į naują sistemą, išliks tokios, kokios buvo ir prieš tai.

Smart-ID programėlė gali turėti du lygius: paprastą (angl. basic) bei kvalifikuotą (angl. qualified). Norint registracijai ar prisijungimui prie sistemos naudoti Smart-ID paskyrą, reikia įsitikinti, kad ji būtų kvalifikuoto lygmens. Kitu atveju, registruok.lt sistema arba neleis Jums identifikuotis, arba rodys klaidą.

Daugiau apie kvalifikuoto lygmens Smart-ID bei kaip pasitikrinti savo paskyros lygį, galite skaityti čia.

Norėdami pateikti naują registracijos prašymą, tai galite atlikti prisijungę prie savo paskyros, meniu punkte „Nauja registracija“ pasirinkę numatomą ugdymo tipą registruojamam asmeniui bei užpildę ir pateikę lange atsidariusią prašymo formą.

Prieš pradėdami pildyti prašymą, dar kartą įsitikinkite, jog esate tos savivaldybės, kurioje norite pateikti prašymą aplinkoje. Tuo galite įsitikinti pažvelgę į viršutinėje puslapio juostoje esantį savivaldybės pasirinkimo laukelį.

Apie sėkmingai pateiktą prašymą Jūs būsite informuoti savo registracijos el. pašto adresu bei žaliu sėkmės pranešimu sistemoje. Pateikus prašymą, meniu punkte „Pateikti prašymai“ turėtumėte matyti atsiradusį naują pateikto prašymo blokelį.

Žemiau pateiktuose vartotojo vadovo punktuose pateikiame išsamesnį kiekvieno registracijos žingsnio aprašymą.

Pradėję pildyti antrąjį prašymo lankyti ikimokyklinio ugdymo įstaigas blokelį, galite sutikti pranešimą, jog Jūsų vaikui savivaldybėje nėra numatyta grupių. Gali būti, kad Jūsų vaikas pageidaujamą ugdymo įstaigos lankymo pradžios datą dar bus per jaunas arba vyresnis už numatytas grupes. Tokiu atveju, pamėginkite pasirinkti kitą pageidaujamą įstaigos lankymo pradžios datą.
Pateikus įstaigos keitimo prašymą vis dar galėsite lankyti dabartinę įstaigą. Ši įstaiga negaus informacijos apie pateiktą įstaigos keitimo adresą ir įstaiga bus pilnai keičiama tik tada, kai užregistruotas asmuo bus priimtas į naują įstaigą. Reiškia, įstaigą fiziškai reikės pakeisti tik po to, kai bus pasirašyta sutartis su nauja įstaiga.

Atnaujintoje sistemos Registruok.lt versijoje, priėmimas į įstaigas yra vykdomas automatiškai suformuojamu būdu. Sistema pati atsižvelgia į kiekviename prašyme nurodytų įstaigų prioritetinį eiliškumą, laukiančiųjų eiles ir laisvų vietų skaičių bei galiausiai, kiekvienam vaikui / mokiniui pasiūlo geriausia galimą pasiūlymą. T. y. sistema leidžia vaiką pakviesti tik į tą įstaigą, kurią labiausiai pageidaujama lankyti, jei į ją pakliūnama pagal laisvas vietas.

Šis naujas priėmimo simuliavimas palengvina darbą už priėmimą atsakingiems savivaldybių administratoriams, padaro priėmimą sklandesniu ir užtikrina sąžiningumą bei lygias teises visiems eilėse laukiantiems vaikams ir mokiniams.

Savivaldybės administratoriui belieka prisijungti prie sistemos priėmimo tvarkaraštyje numatytą datą ir vienu mygtuko paspaudimu inicijuoti vaikų priskyrimo įstaigoms procesą. Šio proceso metu asmenys iš laukiančiųjų eilių yra priskiriami konkrečioms įstaigoms, registravusius asmenis (tėvus / globėjus) pasiekia informaciniai laiškai, o prašymo statusas keičiasi į „Laukiama tėvų patvirtinimo“.

Po savivaldybės inicijuoto asmenų priskyrimo į ugdymo įstaigas, juos registravusiems asmenims yra suteikiamas savivaldybės priėmimo tvarkoje numatytas dienų skaičius, per kurį reikia patvirtinti kvietimą lankyti įstaigą ir pateikti visus reikiamus dokumentus.

Jei prašyme nurodyta pageidaujama ugdymo įstaigos lankymo pradžios data yra einamaisiais metais, užregistruotas vaikas ar mokinys patenka į laukiančiųjų lankyti įstaigą eilę.

Asmens vietą eilėje galima pasitikrinti meniu punkte „Pateikti prašymai“ esančio pateikto prašymo blokelio skiltyje „Pageidaujamos lankyti įstaigos“.

Šioje skiltyje ties kiekviena prašyme pasirinkta įstaiga, nurodyta, kelintoje eilės vietoje yra vaikas / mokinys, taip pat skaičius, nurodantis, kiek toje eilėje iš viso yra laukiančiųjų vaikų ar mokinių.

Laukiančiojo asmens vieta eilėje nėra pastovus dydis, situacija gal kasdien keistis.

Laukiančiųjų vaikų / mokinių eilės savivaldybės įstaigose yra pergeneruojamos kasdien, o taip pat ir po kiekvieno naujo savivaldybėje pateikto, paredaguoto ar pašalinto prašymo.

Tai reiškia, kad Jūsų užregistruoto asmens vieta laukiančiųjų eilėje gali pastoviai kisti. Po prašymo pateikimo, tikėtina, jog vieta gali po šiek tiek kristi ir to priežastis bus tai, kad pvz., į tą pačią įstaigą buvo pateikta naujų prašymų su aukštesniu prioritetiniu balu, kurie pastūmė Jūsų registruot prašymą eilėje žemyn.

Jau pateiktą prašymą redaguoti galite meniu punkte „Pateikti prašymai“ paspaude ant prašymo blokelio arba blokelio viršutiniame dešiniajame kampe paspaude ant "Daugiau veiksmų" ikonėlės ir tada paspaudę „Redaguoti prašymą“.

Prašymo redagavimo forma atrodo kaip užpildyta prašymo registracijos forma. Pasirinkite informacijos blokelį, kurį norite redaguoti ir atlikite pakeitimus.

Atlikus pageidaujamas prašymo korekcijas, išsaugokite redaguotą blokelį, formos apačioje pažymėdami laukelį patvirtinkite pateikiamų duomenų teisingumą ir spauskite mygtuką „Išsaugoti“.

Paredagavus ir išsaugojus prašymą savivaldybėje automatiškai persigeneruos laukiančiųjų vaikų / mokinių eilės.

SVARBU!!! Jei redaguodami prašymą pakeisite registruojamo asmens duomenis, pakeisite pageidaujamų lankyti įstaigų parametrus ar pačias įstaigas, pridėsite naujas įstaigas, Jums išsaugojus pakeitimus, pasikeis prašymo pateikimo (registracijos data). T. y. sistema Jūsų prašymą laikys kaip naujai pateiktą ir tikėtina, kad dėl šio pasikeitimo, registruojamas asmuo nukris laukiančiųjų eilėje.

Tiesa, jei redaguodami prašymą pakeisite pageidaujamų lankyti įstaigų eiliškumą ar pašalinsite iš prašymo kažkurią iš pageidaujamų lankyti įstaigų, po formos išsaugojimo registracijos data nepasikeis. Data nepasikeis ir redagavus prioritetų ar papildomos informacijos skiltį trečiajame bei ketvirtajame prašymo pildymo formos blokeliuose.

Jei negavote registracijos patvirtinimo laiško, pirma patikrinkite „Šlamšto“ aplankalą savo el. pašto dėžutėje, tada įsitikinkite, jog nurodėte teisingą el. pašto adresą. Jei laiško vis vien negavote, registracijos lange, kuris informuoja apie išsiųstą laišką, spustelėkite mygtuką „Negavote laiško? Siųsti iš naujo“.